EN BG
> Сертификати
> Партньори

Почвен подобрител ПН-98

Свилоцел предлага вторичен продукт ПН-98. ПН-98 (съдържа 100% калциев карбонат-преципитат) е почвен подобрител за неутрализиране на кисели почви, регистриран под No.0103 при Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните. Продуктът е гранулиран и подходящ за полагане от тороразпръскваща техника.

Ако обработвате земеделски земи с кисели почви този продукт е точно за Вас.

С какво Почвения подобрител ще Ви бъде полезен?

Чрез високото си съдържание на калциев карбонат, както и високото си рН, този продукт е  изключително подходящ като мелиориращ материал при кисели почви или почви с тенденция към вкисляване, с висок, неутрализиращ вредната киселинност ефект.

Продуктът  има предимство пред конвенционалните торове. С оптимизирането на  почвената реакция се хармонизира хранителния режим на почвите и намалява мобилността и усвояемостта на тежките метали в нея. Подобряват се физическите свойства на почвата – водопроницаемост, структура, аерация и др.

Чрез нормализирането на рН на почвата, вашите посеви ще се развиват нормално, ще усвояват качествено и комплексно минералните вещества от почвата, което ще доведе до намаляване на количествата влагани минерални торове.

Продуктът е регистриран в Българската агенция по безопасност на храните, екологично чист е и без ограничение може да се ползва както в класическото земеделие, така и в производство на биопродукти.  

Продуктът е подходяща добавка при компостиране и при създаване на почвено–торфени смеси за различни растителни и дървесни видове.

Варуването, като химично мелиоративно мероприятие, е изключително  важна агрохимическа и агротехническа дейност и условие за интензификация  на селскостопанското производство на киселите почви, повишаване на тяхното плодородие и ефекта от минералното торене.

В листовката за употреба съобразно конкретните ви почви ще откриете разходната норма, която да приложите, за да постигнете оптималното ниво от 6,5-7.  

Предлагаме продукта в две разфасовки: чували по 25 кг и биг бегове по 1 тон.

За повече информация и заявка за мостри може да се свържете на посочените телефони и електронна поща.